In 2021 zijn we aan onze 45ste jaargang begonnen en dit na een turbulent 2020. In het voorbije jaar is de werking van de wandelclubs volledig stilgevallen na de uitbraak van de Covid-pandemie. In oktober was er een schuchtere poging om toch tochten te organiseren met inschrijving maar zonder catering en pauze. Daarna viel alles weer stil. Gelukkig mogen we blijven wandelen in bubbels van vier en met de nodige afstand en dat wordt sterk aangeraden door de overheden.

Ook in de eerste maanden van 2021 kunnen we geen tochten organiseren zoals we dat gewoon waren: startzaal met catering, onderweg een controle met catering,... Zijn er dan geen wandelvooruitzichten? Toch wel:  veel clubs hebben het initiatief genomen om semi-permanente tochten of corona-wandeltochten te organiseren. De parkoersen blijven enkele weken hangen met toestemming van de gemeentebesturen. Iedereen kan deze parkoersen bewandelen, lid of geen lid.

Wel  kunnen de leden van Wandelsport Vlaanderen genieten van de verzekering die in het lidgeld zit. Gebeurt er iets onderweg, meldt dat dan aan het bestuur van je club.

In het najaar kunnen we er misschien weer aan denken om tochten te organiseren  zoals we dat tientallen jaren gewoon. Tenminste als we groen licht krijgen van de overheden. De grote vraag is dan wel: wie van de huidige vrijwilligers gaat de draad weer oppakken? Het is dus hoog tijd dat jongeren die taken overnemen. Want denk eraan: zonder de nodige vrijwilligers kunnen verenigingen niet overleven.

Veel wandelplezier.

Het bestuur.